05388633424

adatepe köyü,

info@adatepeevi.com

AdatepeevݻEge Graben Sistemi

Ege Graben Sistemi

Ege Graben sistemi, genel olarak D-B dogrultulu normal faylar ile sinirlandirilmis birçok bloklardan meydana gelmektedir. Bu bloklar arasinda, D-B uzanimli grabenler yer almaktadir. Bölge, genel olarak KKD-GGB yönlü bir çekme rejiminin etkisi altinda bulunmaktadir. Bölgede hakim olan ana KKD-GGB genisleme    yönü, bu depremlerin odak mekanizma çözümleri sonucu elde edilmis T eksenleri yönleri ile uyumluluk göstermektedir. Bu grabenler kuzeyden güneye dogru; Edremit Körfezi,  Bakirçay-Simav grabeni, Gediz-Küçük Menderes grabenleri,    Büyük Menderes ve Gökova Körfezi grabenleri seklinde  siralanabilir.

Ege graben sisteminin Edremit Körfezini içine alan kuzey kesimi, Kuzey Anadolu fayi ile Bati Anadolu’daki çekme rejimin etkisi  altinda bulunmaktadir. Dolayisiyla bu bölgede olusmus    depremlerin odak mekanizmalari, hem normal hem de yatay bilesenlerin    hakim olduklari birlesik fay çözümleri vermistir.

Ege graben sisteminin ikinci alt bölgesini, KKD yönelimli Bakirçay grabeni ile KKB yönelimli Simav grabeni olusturur. Bu grabenler, kenarlari dogrultu atim bilesenli normal faylar olan büyük çöküntü alanlarini temsil ederler. Çandarli Körfezi ile Soma arasinda   uzanan Bakirçay grabeni, 10-20 km genislige ve 80 km uzunluga sahiptir. Diger taraftan Simav grabeni, Simav çayi boyunca yaklasik   100 km uzanir (Gülkan vd. 1993).

Gediz grabeni, Sarigöl ile Turgutlu arasinda uzanan 10-20 km genislikte ve 140 km uzunlukta BKB-DGD dogrultulu büyük bir çöküntü alanini temsil eder. Bu graben boyunca Pliyosen’den Günümüze kadar olan zaman araligi içerisinde 1.5 km civarinda    bir düsey atimin meydana geldigi bildirilmektedir  (Gülkan vd. 1993).

Gediz grabeninin hemen güneyinde Ödemis-Bayindir-Torbali-Tire   ve Selçuk gibi yerlesim alanlari içerisinden geçen 5-20 km  genislikte ve 100 km uzunlukta Küçük Menderes grabeni yer alir (Gülkan vd. 1993).

Gediz-Küçük Menderes grabenlerinin güneyinde dogrultusu   dogudan batiya dogru degisen ve dogrultu atim bilesenli normal faylanmalar sunan, batida Ege Denizi ile doguda Sarayköy’e kadar uzanan 10-25 km genislikte ve 200 km uzunlukta Büyük Menderes grabeni yer alir (Gülkan vd. 1993).

Bu bölgenin en güneyinde Güllük ile Mugla arasinda uzanan BGB-DKD dogrultulu Gökova Körfezini sinirlayan faylanmalar bulunur.

Ege graben sistemi içerisinde 1900-1995 yillari arasinda hasar  yapici ve yüzey kirigi meydana getirmis Ms 5.5 olan 33 deprem meydana gelmistir. Bu depremlerin yukarida bahsedilen belli basli grabenler boyunca yogunlastiklari açik bir sekilde görünmektedir. Bölge, oldukça karisik tektonik görünüm sunmasi nedeniyle    sürekli depremlere maruz kalmis ve gelecekte de deprem  olusturma potansiyeli yüksek olan bir bölgeyi olusturmaktadir.  Geçmis yüzyilda (1900-1995) olusmus depremlerin büyük bir   çogunlugunun Büyük Menderes grabeninin dogu ucu ile Simav grabeni boyunca meydana geldikleri görünmektedir.

Bu grabenlerin kenarlarini sinirlayan ana normal faylar, kisa uzunluklara sahip birçok küçük segmentlerden olusmaktadir. Dolayisiyla, bu kisa segmentlerden birinde olusan bir deprem, yakinlarindaki diger komsu segmentleri tetiklemekte ve ileriki bir zamanda bu segmentlerde depremlerin olusmasina neden olmaktadir. Bu depremler genellikle bölgede güneyden kuzeye dogru zaman içerisinde bir kayma göstermislerdir.

........

Ege Graben bölgesinde 1900-1910 yillari arasinda suskun bir  dönem gözlenirken, 1910-1930 yillari arasinda deprem sayisinda oldukça fazla bir artis görünmektedir. Benzer sekilde, 1930-1960 yillari arasinda tekrar sakin bir dönem bulunmaktadir. 1960-1975 yillari arasinda tekrar oldukça yogun bir sismik aktivite gözlenmektedir. 1975-Günümüz arasinda tekrar bir suskunluk dönemine girilmistir. Bu dönem içerisinde en son meydana gelen yikici ve 10 km uzunlukta yüzey faylanmasi meydana getirmis    olan deprem 1 Ekim 1995 Dinar depremidir (Demirtas vd. 1996a, 1996b ve 1996c). Yukarida belirtilen özellikler Ege graben sistemi içerisinde bir depremden hemen sonra yakin bir segmentde bir deprem olusma olasiligi oldukça fazla oldugunu göstermektedir. Dolayisiyla, Dinar deprem kirigina yakin bir sismik bosluk bulunmaktadir. Bu bosluk, biraz daha doguda yer alan ve son yüzyilda üzerinde herhangi bir deprem gözlenilmeyen Sultandagi fayi (Argithani boslugu) olusturmaktadir. Bu bölgede genellikle suskunluk dönemi süresinin 20-30 yil oldugu görülmektedir. Bu yüzden 1975’den bu yana suskunluk dönemi süresine erisilmis durumda ve yeniden bir sismik aktivite artisina girilmesi olasiligi oldukça fazla görünmektedir. 1 Ekim 1995 Dinar depremi bu etkinligin   bir isareti olarak yorumlanabilir. Diger yandan, bölgesel   olarak depremlerin yer-zaman içerisindeki dagilimlarina  bakildiginda depremlerin güneyden kuzeye dogru kaydiklari gözlenmektedir.

Ege bölgesindeki P ve T eksenlerinin yönleri, KKB-GGD ve  KKD-GGB olarak elde edilmistir. 1 Ekim 1995 Dinar depremi ana sokunun ve artçi depremlerinin birlesik fay düzlemi çözümleri, yukarida bahsedilen yönler ile iyi bir uyumluluk göstermektedir (Demirtas vd. 1996a, 1996b ve 1996c).

1989-1995 yillari arasinda olusmus depremlerin dismerkezleri,   daha çok yukarida bahsedilmis grabenlerin uç kisimlarinda yogunlasmaktadir. Bu yogunlasma, özellikle Büyük Menderes grabeninin dogu ucu ile Gediz grabeninin bati ucu ve Simav g  rabeni boyunca yer almaktadir. Diger yandan Sismik bosluk    olarak gösterilen Sultandagi fayi boyunca herhangi bir depremin görülmemesi oldukça dikkati çekmektedir. Bu bosluk civarinda sismik etkinligin oldukça fazla olmasi ve boslukta herhangi bir  büyük depremin olmamasi, ikinci tip bir bosluk olan tanimlanan zamansal bosluk (doughnut pattern) ile iyi bir uyumluluk göstermektedir. Bu açidan gelecekte yüksek deprem potansiyeli tasiyan bu sismik boslugun yakindan incelenmesi deprem tehlikesinin belirlenmesi ve zararlarinin azaltilmasi yönünden oldukça büyük önem tasimaktadir.

Bölgede son yüzyil (1900-1995) içerisinde en son meydana gelmis deprem, Dinar-Çivril fayinin Dinar ile Yapagili Köyü arasinda 10 km’lik kismini kirmis orta büyüklükte (Ml=5.9) 1 Ekim 1995 Dinar depremidir (Demirtas vd. 1996a, 1996b, 1996c). Bu depremin meydana gelmesi yakinlarda yer alan diger segmentlerde diger    bir depremin meydana gelmesinde tetikleyici rol oynayabilir. Argithani sismik boslugu, son yüzyil içerisinde kirilmadan kalan ve bu çalismada muhtemel sismik bosluklardan biri olarak kabul edilmektedir. Bu bosluk, Sultandagi fayina karsilik gelmektedir.

Yukarıda öngörülen deprem 2002'de oldu!

Güney Marmara ve Batı Anadolu'nun tektoniği.

"Edremit Körfezi boyunca Kazdağ masifi yükselerek körfez çökmektedir.Bu çökme tektoniği nedeniyle Biga yarımadasının GB ucunda 1944 yırtılması olmuştur. Bu anlamda Edremit Körfezinde bu fayın devamı risk oluşturmaktadır. Edremit körfezinin güney kıyısında ise Ayvalık fayı düşey bir fay olarak aktivitesini sürdürmektedir."(s.200)

"Ege bölgesindeki en aktif yapı B-GB gidişli düşey faylardır.Bu sistem kuzeyde Edremit Körfezini,Bergama çöküntüsünü,Güney Ege'de Kerme(Gökova)Körfezini ve Kos güneyi çukurluğunu oluşturan faylardır.Gediz Vadisinin Batı kesimini bu genç faylar oluşturur.1943 yılında oluşan Ayvacık Depremi,Edremit Körfez fayının batı kesimindeki yırtılmalar ile oluşur."(s.154)

Prof.Dr.Şener Üşümezsoy

BÖLGEDEKİ SON DEPREMLER:  
TARİH     MAG.  KM    EN       BOY         YER
13/07/02    3,4    5,0    39,56    26,29    AYVACIK
19/03/02    3,0    5,0    39,61    26,47    AYVACIK
25/02/02    3,2    3,3    39,27    26,10    AYVACIK
25/02/02    3,0    5,0    39,28    26,17    AYVACIK
25/02/02    3,2    5,0    39,29    26,13    AYVACIK
22/02/02    3,1    5,3    39,50    26,34    AYVACIK
17/02/02    3,7    6,0    39,65    26,30    AYVACIK
24/10/01    3,2    5,0    39,58    26,20    AYVACIK
17/10/01    3,2    9.4    39,49    26,35    AYVACIK
11/06/01    3,3   10,7   39,21    25,76    BAYRAMİÇ
31/05/01    4,1    7.8    39,46    26,62    AYVACIK
31/05/01    3,0   26.8   39,49    26,43    AYVACIK
09/03/01    3,2   10.0   39,62    26,22    AYVACIK
07/01/01    3,5    6.6    39,50    26,53    AYVACIK

 

3-4 ARASI     

3 MAG.depremler, 4MAG.depremlerden köye nisbeten daha yakındır.

TARİH  MAG

16/7/933, 2

29/4/993, 1

326/11/713 ,4

415/1/993, 1

530/7/963,0

614/5/723,7

712/11/973,2

825/2/003,2

926/11/763,5

102/9/843,4

*Tablodan görüleceği üzere köye yakın olan 4 MAG civarındaki depremler

TARİH MAG

11/12/744,5

21/5/724,3

31/12/744,2

44/6/724,0

5 DEN BÜYÜK 

TARİHSAATYERŞİDDETBÜYÜKLÜKÖLÜ

??.??.105?ÇANDARLIIX??

12.10.1845?MİDİLLİX??

23.07.186521.30MİDİLLİIX??

07.03.1867?MİDİLLİIX?500

??.10.1875?ÇANAKKALEIX??

25.10.188923.20MİDİLLİIX??

15.11.194219.01BİGADİÇVIII6.116

06.10.194404.34EDREMİTIX6.830

18.03.195321.06YENİCEIX7.2265

05.07.198315.01BİGAVIII6.13

Bilgiler Kandilli Rasathanesi sitesi'nden alınmıştır.

*1900'den önceki depremler tarihsel kayıtlardan tesbit edilenlerdir.    1900'den sonrakiler Kandilli kayıtlarıdır.

Edremit-Babakale arasındaki fay hattı bulunan yerin 1944 depreminde  yarıldığı ,sonradan bu yarığın önce  taşınan toprakla doldurulduğu sonra da doğal şartlarla kendi kendine  kapandığı yaşlılarca söylenmektedir 

*Yakın dönemde en yıkıcı deprem 06,10,1944 tarihli deprem olup,bu depremde sahil kısımlarında çok ev yıkıldığı söylenmektedir.Ancak yüksek kısımlardaki yerleşimlerde yıkım az olmuş,Adatepe'de hiç bir ev yıkılmamıştır.(Adatepede her evin temeli  kaya üzerindedir)

*1900 yılından önce meydana gelen depremlerde sahil şeridinin 25 m.kadar suya gittiği söylenmektedir.

*17 Ağustos 1999 depremi de
sahil kesimlerinde (Küçükkuyu,Altınoluk,Akçay) deprem
merkezine oldukça uzak olmasına rağmen şiddetli hissedilmiş, Adatepe'de ise çok az kimse tarafından belli  belirsiz farkedilmiştir.