05388633424

adatepe köyü,

info@adatepeevi.com

AdatepeevݻBergama

Bergama

Bergama Büyük İskenderin haleflerinden olan Agathokles'in oğlu Lysimakhos'un hazinesini koruduğu yerdi.Bergama halkı dağın tepesinde iskan edilmişti;koni şeklinde olan dağ dik yamaçlıydı.Bu dağın ve hazinenin korunması, çocukluğundanberi hadım olan Tienionlu Philetarios'a verilmişti.Philetarios sonradan halkı ayaklandırarak yönetimi ele geçirdi ve yirmi yıl hüküm sürdü. (Kaynak:Strabon-Geographika Kitap XIII)

Strabonun bahsettiği bu dönemden önce Prehistorik çağda yerleşim başlayan Bergama M.Ö.6.yy.'da Lidya'nın Mysia Eyaletine bağlıydı. Perslerin Anadoluyu işgalinde ise Bergama Perslerden diğer yörelere karşı daha yumuşak bir yönetim görerek ekonomik olarak daha büyüdü.M.Ö.330 yılında ise Büyük İskender'in egemenliğine girdi.M.Ö.133 yılında ise son hükümdar III.Attalos çocuğu olmadığından devletini Roma İmparatorluğuna miras olarak bırakarak,Roma İmparatorluğunun Anadolu'ya hakimiyetine araç oldu.İmparator Hadrianus zamanında büyük bir yükseliş başladı.M.S.3.yy'dan 14.Yy'a kadar Bizans egemenliğinde kaldı.14.Yy'dan itibaren Türk hakimiyeti başladı.

Bergama'nın anlamı

Luwi dilinde Parga-(u)ma ögelerinden türetilmiş,"Yüksek Yerin Halkı"(nın kenti) anlamında Pargama'dır.Hellen ağzında bu şekle bürünmüştür. PARGA/BARGA/BERGA:"Yüksek Yer,Dağ,Tepe,Burç,Hisar" Hititçe:Parkus,pargamus, Ermenicede: Pardzr Almancada:Burg, Fransızcada:Bourg, İngilizcede:Borough, Farsçada Borç=Burç, Hellencede Pyrgos.